Kemijärven Kuvanveistoviikot vuodesta 1985


Kemijärven Kuvanveistoviikot ry on toiminut vuodesta 1985 tarkoituksena kuvanveiston, kansainvälisen näyttelytoiminnan, koulutuksen ja kulttuurimatkailun edistäminen.
Päämäärän saavuttamiseksi yhdistys järjestää kuvanveistotapahtumia ja kuvanveistoon liittyviä näyttelyitä ja koulutustilaisuuksia sekä harjoittaa alan julkaisutoimintaa.

Kahdeksaantoista tapahtumaan on osallistunut noin 250 kuvanveistäjää yli 50:estä eri maasta.
Osanottajat tapahtumaan valitaan hakemusten perusteella ja pyritään mahdollisimman monipuoliseen kansainvälisyyteen. Taiteilijat ovat peräisin hyvin erilaisista sivilisaatioista, joten eri kulttuurien vuorovaikutus ja taiteellinen monimuotoisuus on toteutunut kuvanveistoviikoilla. Loppunäyttelystä muodostuukin erilaisten tyylisuuntien kokoelma. Kemijärven Kuvanveistoviikkoa pidetään erittäin korkealuokkaisena taiteellisena tapahtumana maailmalla; hakijoita ilmoittautuu aina enemmän, kuin pystytään vastaanottamaan. Suomi ja Kemijärvi edustavat taiteilijoille pohjoisen eksotiikkaa, mikä on kansainvälisille taiteilijoille innoittava luomistyön lähde.

Veistomateriaaleina ovat kelohonka, aihkipuu, sahatavara ja sekä muut materiaalit, kuten metalli, lasi, kangas, kivi, nesteet ja näiden eri yhdistelmät. Tapahtumapaikkana toimii Kuumaniemen tori Kemijärven kaupungin keskustassa. Kuvanveistoviikon aikana teokset veistetään julkisesti, jolloin yleisöllä on mahdollisuus seurata taitelijoiden työskentelyä ja tutustua heihin henkilökohtaisesti. Tämän ansiosta voidaan taide ja kulttuuri tuoda lähelle yleisöä. Kemijärven Kulttuurikeskuksessa kuvanveistäjät pitävät symposiumin yhteydessä yleisöluentoja, jossa he esittelevät taidettaan ja oman maansa kulttuuria.

 

Opetusministeriö, Kemijärven kaupunki sekä valtakunnalliset ja paikalliset yhteisöt ja yritykset ovat tukeneet Kemijärven Kansainvälisiä Kuvanveistoviikkoja.