Ohjesäännöt

 

1. Residenssiin majoittuvien henkilöiden tulee aina saada virallinen kutsu majoittumisestaan.

 

2. Kotieläimiä ei saa pitää rakennuksessa.

 

3. Majoittuvilla vierailijoilla on tavallisten asumiseen liittyvien tarpeistojen lisäksi mahdollisuus käyttää internetiä ja sopimuksen mukaan talon työskentelytiloja sekä tarpeistoa.

 

4. Mikäli irtaimistoa tms. rikkoontuu majoittuvan henkilön tai hänen yhteydessään majoittuvan henkilön puolesta selvän huolimattomuuden vuoksi tai muutoin häviää, on hänen (tai heidän) korvattava rikkoutuneen tai hävinneen irtaimiston arvo tai hankittava uusi vastaava tilalle.

 

5. Taiteilija/vieras vastaa itse omista matkakustannuksistaan, tavaroistaan sekä tarvitsemistaan tarvikkeista ja materiaaleista (kts. tilojen käyttömahdollisuudet).

 

6. Taiteilijaa/vieraita/majoittuvia ei talon puolesta vakuuteta. Onkin suotavaa, että heillä itsellään on voimassa oleva matka- ja tapaturmavakuutus.

 

7. Majoittuvien on itse huolehdittava asuntojen sekä heillä käytössä olevien työskentelytilojen yleisestä siisteydestä. Mahdollisten näyttelyjen yms. siivous ja muut huoltotoimenpiteet sovitaan tapauskohtaisesti. Asuntojen sekä työskentelytilojen jätteet majoittuneet hoitavat itse residenssissä olevaan jätteenkeräyspisteeseen.

 

8. Kaikkien tilojen muuntaminen siten, että se aiheuttaa huolto- ja/tai korjaustoimenpiteitä, on sallittu vain erikseen sovitulla luvalla.

 

9. Yhteisten tilojen käyttövaraus (esim. saunavuorot) on sovittava erikseen kaikkien talossa majoittuvien kesken. Tilojen välitön käyttäminen ei edellytä sopimista, mikäli tiloilla ei ole ennestään ko. hetkellä käyttövarausta. Jos talossa ei ole majoittuneena kuin yksi henkilö tai henkilö perheineen, ei tilojen käytöstä tarvitse sopia.

 

10. Residenssissä asuvat sitoutuvat noudattamaan Suomen valtion järjestyslakia

Suomen valtion järjestyslaki.

 

11. Sopimuksen allekirjoitettuaan tai suullisen sopimuksen tehtyään majoittujat saavat numeroidun erikoisavaimen, jolla on kulkuoikeudet asuntoon sekä työskentelytiloihin. Avainta vastaan tehdään aina kirjallinen kuittaus. Myös vierailun päätyttyä avain täytyy palauttaa henkilökunnan edustajalle. Mikäli avain katoaa, tai sitä ei ole kuitattu takaisin luovutetuksi, on majoittujan korvattava siitä aiheutuvat kustannukset (uusien lukkojen hankinta- ja asennuskulut).

 

12. Residenssillä on oikeus purkaa majoittuvan kanssa tehty sopimus, mikäli ko. ohjesääntöä ei ole noudatettu.

 

13.Tupakointi on rakennuksen sisätiloissa kielletty.

 

14. Kemijärven kuvanveisto- ja kulttuurisäätiö ei säilytä eikä vastaa taiteilijoiden taideteoksista sekä omaisuudesta.

 

15. Näyttelyripustuksista ja näyttelynpurusta taiteilijat vastaavat itse, kuitenkin residenssin ohjesääntöjä noudattaen.

 

16. Kemijärven kuvanveisto- ja kulttuurisäätiön omistukseen tulevista taideteoksista tehdään luovutusasiakirjat, jotka kumpikin osapuoli allekirjoittaa.

 

17. Taiteilija korvaa aiheuttamansa vauriot suoritettujen korjaus- ja työlaskutusten suuruisina.

 

18. Mahdolliset riita-asiat pyritään ratkaisemaan neuvotteluilla. Mikäli asioista ei päästä sopuun, ratkaisut tekee Kemijärven käräjäoikeus.