Leila Puolakka

 Leila Puolakalle taiteellisessa työskentelyssä keskeistä on vuorovaikutus ympäristön ja materiaalien kanssa, sekä prosessinomaisuus ja tutkiva ote työskentelyssä. Uteliaisuus ja avoin mieli suhteessa materiaaleihin ja ympäristöön jättävät tilaa kohtaamisille ja uusille oivalluksille. Taiteen merkitys muotoutuu hänelle toiminnassa ja työskentelyprosessissa. Keskeistä on paikkasidonnaisuus ja prosessinomaisuus. Ympäristö antaa virikkeitä ja materiaaleja työskentelyyn. Antamalla tilaa ja aikaa läsnäololle ympäristössä, on mahdollisuus virittää prosessinomainen vuorovaikutuksellinen työskentelytapa. 

Lapissa työskentelyn lähtökohtana ovat pohjoiset olosuhteet, kuten lumi luonnonelementtinä, taiteen materiaalina sekä jokapäiväiseen elämänmenoon vaikuttavana asiana. Taiteilijaa kiinnostavat paikan merkitykset ja vuorovaikutuksen tutkiminen ajassa ja tilassa materiaalin ja ympäristön kesken.  Kemijärvi on hänelle erityisen läheinen paikka, sillä sinne liittyvät lapsuuden muistot aina kymmenvuotiaaksi asti. Lapissa vietetty lapsuus on osa identiteettiä ja mielenmaisemaa Turun seudulla asuneelle ja nykyisin Tampereella elävälle taiteilijalle. Paikkakunnalla työskentely on samalla tuttua ja läheistä, mutta myös uuden ja oudon kohtaamista. Vaikka pohjoinen kaamos on tunnemuistissa, se on kuitenkin uusi ja outo kokemus aikuisen perspektiivistä. Kemijärvellä on hieno tilaisuus tutustua lumeen veistomateriaalina. 

Leila Puolakka on koulutukseltaan muotoilija ja puuseppä. Hän on saanut koulutuksensa Haminan käsi ja taideteollisessa oppilaitoksessa, Lahden Muotoiluinstituutissa ja Turun Ammattikorkeakoulun Taideakatemiassa.  Hän on opiskellut myös taidekasvatusta ja kuvataidetta Taideteollisessa Korkeakoulussa sekä valmistunut ammatilliseksi opettajaksi. Hän on toiminut pitkään kouluttajana taide- ja taitokasvatukseen liittyvissä tehtävissä.

 

 

 

 

 

 

 

 

sivun alkuun