Työskentelyjaksot

 

Työskentelyjaksot päätetään tapauskohtaisesti.

 

 

Baaba Jakeh Chande veistää residenssin edustalla.

Sabrina Harri työstämässä installaatiotaan Zoo York.

Ylläpitokustannukset kuten asunto, sähkö, ruoka ja muut henkilökohtaiset kulut vieras maksaa itse. Työskentelytilojen käyttö sisältyy vuokraan. 

 

Taiteilijan oletetaan saavan apurahan työskentelyynsä omasta maastaan. Niin suomalaisiin kuin kansainvälisiin apurahahakemuksiin annetaan tarvittaessa lausunto.